Globalization concept

Prepínače a muxy špecifické pre protokol